Een verkeersrechtsbijstandverzekering geeft u recht op juridisch advies en rechtshulp na een ongeval in het verkeer. Het maakt niet uit of u een bestuurder (ook van vaartuigen) of een voetganger bent. Dit geldt ook voor gebeurtenissen in het buitenland (wereldwijd). Voorbeelden van gebeurtenissen zijn:

  • Onduidelijkheid over schuld bij een opgelopen schade in het verkeer
  • Een foutieve reparatie van de garage waardoor u een ongeval krijgt
  • Problemen in het buitenland waarbij u te maken krijgt met politie en justitie

Het juridisch advies en rechtshulp worden uitgevoerd door de jurist van de rechtsbijstandverzekeraar.
Een verkeersrechtsbijstandverzekering kunt u meestal als aanvullende dekking op uw motorrijtuigenverzekering afsluiten. Let op dat u dus niet dubbel verzekerd bent! In tegenstelling tot een rechtsbijstandverzekering geldt er voor de verkeersrechtsbijstandverzekering geen wachttijd. U bent direct verzekerd!

Polisvoorwaarden
Lees altijd de polisvoorwaarden van de verzekering goed door voordat u deze afsluit! Hierin staan belangrijke gegevens over de dekking(en), premie en eventuele uitsluitingen. Een eigen risico is bij deze verzekering bijna nooit van toepassing.

Wie zijn verzekerd?

  • Verzekeringnemer
  • Partner
  • Inwonende (ongehuwde) kinderen waaronder stief-, adoptie- en pleegkinderen
  • Inwonende (schoon)ouders
  • Inwonend huispersoneel

Wilt u meer weten over de verkeersrechtsbijstandverzekering? Neem hiervoor contact met ons op. Zie onze contactpagina. U kunt ook gerust bij ons binnenlopen voor een (oriënterend) adviesgesprek.